AGRONOVA LIPTOV, S.R.O.

Agronova Liptov, s.r.o. bola založená v októbri 2002 v Liptovskej Sielnici. Patrí k stredne veľkým pôdohospodárskym podnikom, hospodári na cca 1 300 ha pôdy.

Agronova Liptov, s.r.o. bola založená v októbri 2002 v Liptovskej Sielnici. Patrí k stredne veľkým pôdohospodárskym podnikom, hospodári na cca 1 300 ha pôdy.

Agronova Liptov, s.r.o. prijala pred viac ako dvomi rokmi rozhodnutie finalizovať mliečnu produkciu vlastnou výrobou syrov a mliečnych výrobkov. S týmto cieľom zahájila výstavbu syrárne, ktorá by spracovávala celú produkciu ovčieho mlieka a časť produkcie kravského mlieka a umožňovala produkciu čerstvých, parených a zrejúcich syrov, jogurtov a ďalších mliekarenských produktov.

Výstavba syrárne v srdci Liptova v Bukovine v blízkosti priehrady Liptovská Mara bola ukončená v marci 2016 a výroba syrov a mliečnych výrobkov bola zahájená v apríli 2016. Syráreň je vybavená najmodernejšou mliekarenskou technológiou, spĺňa všetky kritéria našich aj európskych nariadení a predpisov a je schválená príslušnými úradmi potravinového dozoru s možnosťou vývozu svojej produkcie aj do štátov EU.

Moderná prevádzka Mliekarne Bukovina umožňuje spracovávať vlastnú mliečnu produkciu ovčieho i kravského mlieka na široký sortiment mliečnych výrobkov, ktoré sú kontrolované v rámci vnútorného systému kontroly kvality ako aj orgánmi potravinového dozoru a inšpekcie.

slovenská tradícia
od roku 2002
žiadne
antibiotiká
spokojné
zvieratá
najmodernejšie
technológie
certifikované
produkty