Agronova Liptov, s.r.o.
Prevádzka Mliečna farma
032 23 Bukovina, 83

Email: info@bukovina.sk
Telefón: 0903 127 004

Agronova Liptov, s.r.o.
032 23 Liptovská Sielnica, 176

IČO: 36408085
IČ DPH: SK2021696710

agronova@citycom.sk
0911 204 431